Fondiĝo kaj agado

Bjelovara Esperantista Societo (BES) estas neprofita civitana unuiĝo, kiu daŭrigas la laboron kaj bazas sian ekziston sur la tradicioj de la unua Esperanto-societo fondita en Bjelovar la 17-an de aprilo 1909 kaj Esperanto-societo Tomo Vinković, kiu ĉesis funkcii en 1992. DEB fondiĝis en la fondkunveno la 10-an de septembro 2011 kaj nun ĝi havas 40 membrojn.

legu pli

9-a renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”

La 24-an kaj 25-an de septembro 2021
Ĉeftemo:
80-a datreveno de naskiĝo kaj 30-a datreveno de morto de la kroata poeto kaj bjelovara esperantisto Željko Sabol
Partnero en la projekto:
Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11

legu pli

La deka jarkunveno

Bjelovara esperantista societo sian dekan regulan jarkunvenon okazigis la 25-an de februaro en la Katekisma salono de la Paroko de sankta Antonio de Padovo, en Mihanovićeva strato 6. El la agadraporto, financa raporto kaj raporto de la Kontrolkomitato por 2020, kiuj estis prezentitaj al la jarkunveno, videblas ke la jaro 2020, pro la pandemio de koronviruso, estis la plej malfacila jaro en la lasta jardeko de la societa agado.

legu pli

Financoj por du projektoj

En 2020 Bjelovara Esperantista Societo (BES) partoprenis du konkursojn publikigitajn de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Al la publika invito por financi programojn kaj projektojn de societoj, interesaj por Departemento Bjelovar-Bilogora, BES prezentis la projekton "Promocio de Esperanto inter gejunuloj", kaj al la publika invito por proponi programojn kaj projektojn de publikaj kulturbezonoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora estis prezentita la projekto "Memore al Željko Sabol".

legu pli

La renkontiĝo en Bjelovar okazis

La oka renkontiĝo "Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo" okazis la 18-an kaj 19-an de septembro 2020 en iomete nekutimaj cirkonstancoj, kiel unu el maloftaj lastatempaj fizikaj renkontiĝoj de esperantistoj.

Opširnije

GRAVE!


Bjelovara Esperantista Societo informas siajn membrojn kaj kunlaborantojn, ke pro la koronvirusa krizo
ĝi nuligis ĉiujn planitajn aktivecojn, kunvenojn kaj regulan ĵaŭdan funkciadon de sia oficejo.

Monografio
110 JAROJ DE ESPERANTO EN BJELOVAR (en la kroata lingvo!)

Mendojn akceptas esperanto.bjelovar@gmail.com
Prezo por ekspedoj ene de Kroatio: 122,50 HRK (100,00 HRK + kosto de rekomendita sendaĵo 22,50 HRK)

Prezo por ekspedoj al landoj de Eŭropa Unio: 205,00 HRK (aŭ 28,00 EUR) (100 HRK + kosto de rekomendita sendaĵo 105,00 HRK)

La menditan libron ni sendas nur post la ricevita pago al nia bankkonto:
Društvo esperantista Bjelovara HR1224020061100615259 (Erste banko)

Artikoloj pri la agado de bjelovaraj esperantistoj, publikigitaj en lokaj gazetoj

Libroj eldonitaj de Bjelovara esperantista societo

Arkivo de la monata gazeto Kresko 2018