Aktivecoj 2020

Prelego pri Pollando

Post la paŭzo kaŭzita per la koronvirusa krizo, Bjelovara Esperantista Societo komence de junio 2020 startigis la unuajn konkretajn aktivecojn. Kunsidoj de la Administra kaj Kontrola Komitatoj okazis la 4-an de junio kaj la 6-an de julio, kaj la 18-an de junio Josip Pleadin organizis por deko da societanoj tre interesan prelegon kaj foto-projekcio, titolitan „En la lulilo de Esperanto - Dek tagojn vojaĝante tra Pollando”.
BJELOVAJ ESPERANTISTOJ EN GRUBIŠNO POLJE

Dankdiplomon kaj foto-monografion „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar“, kies eldonadon subtenis la Urbo Grubišno Polje, al la urbestro Zlatko Mađeruh, komence de junio 2020, transdonis Franjo Forjan kaj Nenad Margetić, prezidanto kaj kasisto de Bjelovara Esperantista Societo.

Tiuokaze la urbestro Mađeruh akcentis, ke kun Franjo Forjan li kunlaboras dum multaj jaroj, aldonante, ke li fartas iomete malagrable pro la atento, kiun al Grubišno Polje oni donas pro la simbola helpo. „Esperanto estas tradicio longa pli ol 110 jarojn, kiun ni en Grubišno Polje ne evoluigis, sed ni subtenus tian iniciaton“ – diris la urbestro Mađeruh, akceptante la dankdiplomon.Vojaĝo al Alp-adria konferenco

En la laborplano por 2020 estas antaŭvidite, ke Bjelovara Esperantista Societo organizos vojaĝon al la 21-a Alp-adria Esperanto-konferenco, kiu okazos en la eŭropa ĉefurbo de kulturo Rijeka, inter la 5-a kaj 7-a de junio 2020.

La bjelovaranoj transprenis la taskon organizi komunan buson per kiu vojaĝos ankaŭ esperantisto el aliaj lokoj de nia regiono kaj Zagrebo.

Kvankam la konferenco estas anoncita, ĉi-momente ĝia senĝena okazigo estas necerta pro la koronaviruso, aparte ĉar Rijeka najbaras al la itala landlimo kaj ĉar parton de la partoprenantoj kutime faras ankaŭ italaj esperantistoj.

Aktualajn informoj pri la konferenco kaj la vojaĝo sekvu ĉi-loke.Jarkunveno

Dimanĉon, la 23-an de februaro 2020, je la 10h30, en la ejo de la Ĉeĥa komunumo okazis regula jarkunveno de Bjelovara esperantista societo. Komence la prezidanto de DEB Franjo Forjan legis la ricevitajn salutmesaĝojn de Kroata Esperanto-Ligo kaj niaj membroj Vinko Grgurev el Vodice, Milica Ježovita el Križevci kaj Ivana Pleskina el Rijeka. Per unuminuta silento oni omaĝis la societanon kaj membron de la Estraro de DEB Martin Fejer, kiu forpasis en 2019.

Post akcepto de la proponita tagordo kaj elekto de labor-prezidantaro, estis konigita la decido pri atribuo de specialaj diplomoj al la eksa urbestro de Bjelovar Antun Korušec kaj lia anstataŭantino Lidija Novosel, kiuj dum pluraj jaroj subtenadis nian agadon. Estis transdonitaj ankaŭ diplomoj al Ivan Petreković kaj Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac.

Dum la jarkunveno estis prezentita raporto pri agado dum 2019 (Grozdana Grubišić-Popović), materia kaj financa raporto (Nenad Margetić) kaj raporto de la Kontrolkomitato (Zdenka Polašek), kiuj estis ĉiuvoĉe akceptitaj. Post akcepto de la raportoj, la prezidanto de DEB Franjo Forjan tralegis proponon de laborplano kaj Zdenka Polašek financan planon por 2020. Ambaŭ proponoj estis unuanime akceptitaj. La jarkunveno finiĝis je la 11h40 kaj la ĉeestintoj daŭrigis amikumi en la Kafejo kaj dolĉaĵejo "Zagorje".

Raporton pri agado en 2019 vidu ĈI TIE.8-a renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”

Laŭ laborplano por 2020, Bjelovara Esperantista Societo intencas organizi sian 8-an renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo” la 18-an kaj 19-an de septembro 2020. Ni prezentas al vi provizoran programon de la aranĝo.

Vendredon, la 18-an de septembro 2020:
- Interkona vespero en la Kafejo kaj dolĉaĵejo „Zagorje”,
- Malfermo de pentraĵekspozicio de la franca pentristino kaj esperantistino Lilli Giloteaux (1924-2013).

Sabaton, la 19-an de septembro 2020:
- Sankta meso en Esperanto,
- Prelego de ĉilia esperantisto José Antonio Vergara pri kroatoj en Ĉilio kaj malfermo de tema ekspozicio en la Popola biblioteko Petar Preradović en Bjelovar,
- Prezento de libreto „Pasporto pri Zamenhofaj Esperanto-Objektoj en Kroatio”,
- Ekskurso al Đurđevac kaj la rezervejo de la rivero Drava en la vilaĝo Križnica apud Pitomača,
- Transiro al Križnica per pramo kaj reveno laŭ la pendanta ponto,
- Tagmanĝo en restoracio en Križnica kun prezento de infana bildlibro „La aventuroj de Jombor kaj Miki” de la bulgara verkisto Julian Modest.

La definitivan programon de la aranĝo ni poste publikigos en nia retpaĝaro.Nia membro en Sidnejo

La membro de Bjelovara Esperantista Societo Damir Matašin la 1-an de marto 2020 vizitis la esperantistojn en la aŭstralia urbo Sidnejo kaj nome de nia societo transdonis al ili la monografion „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar” kaj aliajn modestajn donacojn.

En la akompana letero adresita al Esperanto-Federacio de Novsudkimrujo la bjelovaraj esperantistoj rememorigis pri la fakto, ke el nia regiono antaŭ 90 jaroj al Aŭstralio elmigris esperantisto Ivan Matašin, konata inter la sidnejaj esperantistoj sub la nomo John Matasin. Ivan Matašin naskiĝis en Ruškovac, kaj li havas nemezureblajn meritojn por Esperanto en Sidnejo. Per liaj klopodoj la sidnejaj esperantistoj akiris la Esperanto-domon en la kvartalo Redfern, kiun ankaŭ nuntempe ili posedas. Ĝuste en tiu domo nia membro Damir Matašin transdonis la donacojn de la bjelovaraj esperantistoj al siaj aŭstraliaj kolegoj memore al la nerompeblaj ligoj de nia regiono kun Sidnejo. Signe de eterna danko, sur la muro en la Esperanto-domo en Redfern hodiaŭ pendas memor-plakedo al Ivan Matašin el Ruškovac.