Aktivecoj 2018

Forgesitaj samideanoj

januaro kaj junio 2018

Inter januaro kaj junio 2018 Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj (UZE) organizos prelegserion de Josip Pleadin (konsistantan el 6 temoj) pri forgesitaj samideanoj.

La prelegoj okazos ĉiun lastan sabaton de la monato en la ejo de UZE en Zagrebo, Radnički dol 1 je la 11h00.

La dua prelego: „ILIJA PUHALO, la ĉefa figuro de la Internacia Asocio de la Fervojistaj Esperantistoj (IAFE)”, okazos la 24-an de februaro 2018 je la 11h00 en la societejo de Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj en Zagrebo, Radnički dol 1. Bonvenas ĉiuj!Ekspozicio de Ho Song gastas en Daruvar

08.02.2018.

La 8-an de februaro 2018 en la Galerio de Urbo Daruvar „Croatia osiguranje”, kunlabore kun Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac kaj Bjelovara Esperantista Societo, estis malfermita la pentraĵekspozicio „Azia paletro” de korea pentristo kaj esperantisto Ho Song.

Kvankam la pentristo mem fizike ne ĉeestis, lia virtuala partopreno per video-kontakto, projekciata sur granda ekrano, elvokis tre pozitivajn emociojn ĉe la publiko. La ekspozicion malfermis anstataŭantino de la urbestro, s-ino Vanda Cegledi kaj la parlamenta deputito Vladimir Bilek (laŭ sia funkcio ankaŭ anstataŭanto de la urbestro).

Mallongan muzikan programon prezentis profesoroj de la Muzika lernejo Bruno Bjelinski el Daruvar. Kiel anoncite, la ekspozicio restos malfermita ĝis la 5-a de marto kaj vizitebla ĉiusabate inter la 11h00 kaj 13h00 kaj dimanĉe inter la 17h00 kaj 19h00.Esperantistoj akceptitaj ĉe la urbestro de Bjelovar

24.01.2018.

La 24-an de januaro 2018, la urbestro de Bjelovar, s-ro Dario Hrebak, akceptis en sia oficejo la delegacion de bjelovaraj esperantistoj, kiu konsistis el Franjo Forjan, Zdenka Polašek, Nenad Margetić kaj Željko Saks.

Dum la akcepto la bjelovaraj esperantistoj informis s-ron urbestron pri la rezultoj de la festivalo INTER-FEST kaj transdonis al li specialan mapon kun la infomraj materialoj pri la aranĝo.

La vizito estis uzita ankaŭ por informi la urbestron, ke Bjelovara Esperantista Societo dum 2018 intencas organizi en junio Alp-Adrian Esperanto-Konferencon, kaj en septembro sian tradician aranĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”. La urbestro de Bjelovar laŭde parolis pri la laboro de bjelovaraj esperantistoj, kaj promesis daŭran subtenon de la Urbo.
La ekspozicio Mia unua alfabetlibro

22.01.2018.

La ekspozicio „Mia unua alfabetlibro” la 22-an de januaro 2018 estis malfermita en la Popola biblioteko kaj legejo de Daruvar, enkadre de la Monato de la ĉeĥa gepatra lingvo. La kunorganizantoj estis Bjelovara Esperantista Societo, Departemento Bjelovar-Bilogora kaj la daruvara biblioteko.

En la malferma ceremonio parolis: Romana Horvat (direktorino de la biblioteko), Tanja Novotni Golubić (anstataŭantino de la departementestro), Ana Marija Štruml Tuček (prezidantino de la Asocio de ĉeĥoj kaj slovakoj en Kroatio), Vladimir Bilek (parlamenta deputito pri la ĉeĥa kaj slovaka minoritatoj), Vanda Cegledi (anstataŭantino de la urbestro de Daruvar) kaj Josip Pleadin nome de Bjelovara Esperantista Societo.

Berislav Rubčić transdonis diplomojn al lernantoj de Centro Rudolf Steiner el Daruvar pro ilia partopreno en la festivalo INTER-FEST en Bjelovar, kaj la programon finis lernantoj de la Muzika lernejo Bruno Bjelinski el Daruvar, kantinte la „Himnon de kooperativanoj” en la kroata kaj Esperanto. La ekspozicion kune proklamis malfermita lernantoj de elementa lernejo el Daruvar. Pri la evento legu kaj aŭskultu la raporton de Radio Daruvar.
Akcepto en la Departemento Bjelovar-Bilogora

12.01.2018.

Anstataŭantino de la bjelovara-bilogora departementestro Damir Bajs, sinjorino Bojana Hribljan, la 12-an de januaro 2018 akceptis delegacion de Bjelovara Esperantista Societo, konsistantan el Zdenka Polašek, Željko Saks kaj Nenad Margetić, kiun gvidis la societa prezidanto Franjo Forjan.

La esperantistoj informis s-inon Hribljan pri la rezultoj de la pasintjara festivalo INTER-FEST kaj donacis al ŝi albumon kun la festivalaj materialoj.

Zdenka Polašek anoncis la ekspozicion "Mia unua alfabetlibro", kiu okazos en Daruvar, kaj Željko Saks la kandidatiĝon de Bjelovara Esperantista Societo por gastiganto de la ĉi-jara, 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco. Ambaŭ flankoj esprimis sian kontenton pri la ĝisuna kunlaboro, kaj s-ino Hribljan promesis ankaŭ estontan subtenon de la departemento.