Aktivecoj 2019

7. RENKONTIĜO “ESPERANTISTOJ DE BJELOVAR AL SIA URBO”

Unua komuniko

Bjelovara Esperantista Societo invitas vin jam la sepan fojon partopreni la renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu ĉi-jare okazos inter la20-a kaj 22-a de septembro, kiel parto de la festado de Tago de la urbo kaj Tago de bjelovaraj defendantoj. La ĉefa temo de la renkontiĝo estos „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar”.

PROVIZORA PROGRAMO:

− Ekspozicio „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar” kaj prezento de samtitola monografio (Urba muzeo de Bjelovar).

Vendredo, la 20-an de septembro 2019

12h00 − Vizito al la ekspozicio „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar” (Urba muzeo de Bjelovar).
19h00 − Interkona vespero (Dolĉaĵejo „Zagorje”)

Sabato, la 21-an de septembro 2019

10h00 − La 7-a Deklamkonkurso (Kulturdomo).
12h00 − 14h00 − Solena kunveno kun la kultura programo kaj disdono de dipomoj kaj premioj al plej meritaj societanoj (Kulturdomo)
14h00 − Komuna fotado (Pavilono en la urba parko).
14h30 − Solena tagmanĝo por la partoprenantoj (Hotelo „Central”).

Dimanĉo, la 22-an de septembro 2019

9h00 − Starigo de memortabulo al Vilim Polašek (Tome Bakača 2).
10h00 − Vizito al Đurđevac, trarigardo de la fortikaĵo Stari grad, inaŭguro de la sidejo de Dokumenta Esperanto-Centro kun starigo de memortabulo al la sponsoroj, kiuj helpis la konstruadon kaj pikniko.

UTILAJ INFORMOJ:

1. La partoprenontojn de la Deklamkonkurso ni petas, ke ili aliĝu ĝis la 20-a de aŭgusto. La deklamado okazos en Esperanto, kaj oni prezentos orginalan Esperanto-poezion kaj poemojn tradukitajn al Esperanto. Ekzistas tri kategorioj de partoprenatoj: 1) lernantoj de elementaj lernejoj, 2) lernantoj de mezlernejoj kaj studentoj kaj 3) plenkreskuloj. La deklamadon prijuĝos speciala ĵurio, nomumita de la organizantoj. La plej bonaj deklamantoj ricevos medalojn kaj premiojn, kaj la plej bona deklamanto en ĉiuj kategorioj gajnos specialan pokalon. Ĉiuj partoprenantoj ricevos partopren-doplomojn.

2. Partoprenkotizo. Partoprenantoj de la renkontiĝo pagas kotizon de 50,00 kunaoj kaj ĉi-momente nekonatan sumon por la solena tagmanĝo, okazonta la 21-an de septembro. La kotizo inkluzivas informmaterialojn de la renkontiĝo kaj senpagan transporton la 22-an de septembro el Bjelovar al Đurđevac kaj reen. Ĝi inkluzivas ankaŭ la manĝaĵojn kaj trinkaĵojn dum la pikniko en Đurđevac, sed ne inkuzivas enirbiletojn por la fortikaĵo Stari grad. Ni petas, ke vian partoprenon en la renkontiĝo vi anoncu plej malfrue ĝis la 10-a de septembro 2019.

3. Loĝado. Se vi bezonas loĝadon en Bjelovar, ni petas, ke vi tuj anoncu tion al la organizantoj. Partorpenantojn de niaj aranĝoj ni loĝigas en privataj apartementoj je prezo de proksimume 150,00 kunaoj por unu tranokto, sed ekzistas ankaŭ pli komfortaj loĝkategorioj.

4. Informojn pri la renkontiĝo vi povas regule sekvi en nia retejo.

5. Kontaktoj. Por ĉiuj aldonaj informoj kaj aliĝoj kontaktu nin per: esperanto.bjelovar@gmail.com

Bonvenon - Dobro nam došli!Sepa DeklamkonkursoBjelovara Esperantista Societo kaj Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto el Zagrebo, invitas vin partopreni la 7-an DEKLAMKONKURSON, kiu okazos la 21-an de septembro 2019 en Bjelovar. La konkurso estas programero de la renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu okazos honore al Tago de la Urbo kaj Tago de bjelovaraj defendantoj. Partopreni povas junaj geesperantistoj, lernantoj de elementaj lernejoj, mezlernejoj kaj studentoj el Kroatio kaj aliaj landoj, kaj ankaŭ plenkreskaj esperantistoj.

Temo: deklamado de originala Esperanta poezio kaj poemoj traduktiaj al Esperanto.

Premioj:

1. Pokalo por la plej bona deklamanto en ĉiuj kategorioj
2. Medaloj por la plej bonaj deklamantoj en unuopaj kategorioj
3. Libroj por la plej bonaj deklamantoj kaj
4. Diplomoj por ĉiuj partoprenantoj

La recitadon prijuĝos trimembra ĵurio, nomumita de la organizantoj.

Ni petas ĉiujn deklamantojn aliĝi plej malfrue ĝis la 20-a de aŭgusto 2019 al:

Društvo esperantista Bjelovara, Vlatka Mačeka 14, HR-43000 Bjelovar, Kroatio
esperanto.bjelovar@gmail.com