O DRUŠTVU ESPERANTISTA BJELOVARA

 

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) je neprofitna udruga građana, koja nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na tradicijama prvog društva esperantista utemeljenog u Bjelovaru 17. travnja 1909. kao i Društva esperantista Tomo Vinković, koje je s radom prestalo 1992. godine. DEB je osnovan na osnivačkoj skupštini 10. rujna 2011. godine i danas broji 40 članova.

 

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) ima redovite, potpomažuće i počasne članove. Redovitim članom DEB-a može postati svaka punoljetna fizička i pravna osoba te maloljetna osoba ili osoba lišena poslovnih sposobnosti uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog skrbnika ili zastupnika. Redovitim članom DEB-a postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova. Redoviti članovi plaćaju godišnju članarini koju određuje Skupština DEB-a.
Potpomažući članovi mogu biti građani Republike Hrvatske ili drugih zemalja koji svojim materijalnim ili drugim doprinosom pomažu rad DEB-a.


Placeholder image

 

Slobodno nam se obratite