Društvo esperantista Bjelovara

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) je neprofitna udruga građana, koja nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na tradicijama prvog društva esperantista utemeljenog u Bjelovaru 17. travnja 1909. kao i Društva esperantista Tomo Vinković, koje je s radom prestalo 1992. godine. DEB je osnovan na osnivačkoj skupštini 10. rujna 2011. godine i danas broji 40 članova.

Opširnije

Manifestacija „Esperantisti Bjelovara svome gradu”

Društvo esperantista Bjelovara poziva vas po šesti puta na svoju manifestaciju „Esperantisti Bjelovara svome gradu”, koja će se ove godine održati 22. i 23. rujna kao prilog obilježavanju Dana grada, i Dana bjelovarskih branitelja.

Opširnije

6. recitatorskko natjecanje 23. rujna 2018.

Recitatorsko natjecanje bit će dijelom programa „Esperantisti Bjelovara svome gradu”, koji se održava u čast Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja. Sudjelovati mogu mladi esperantisti, učenici osnovnih, srednjih škola i studenti iz Hrvatske i drugih zemalja te odrasli esperantisti.

Opširnije

Izvješće o 20. esperantskoj konferenciji Alpe-Jadran

Nakon 29 godina djelovanja Udruženja esperantista Alpe-Jadran i 19 održanih konferencija, jubilarna 20. esperantska konferencija Regije Alpe-Jadran održana je proteklog vikenda (od 8. do 10. lipnja 2018.) u Bjelovaru, po prvi puta u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Održana je u godini kada Savez Alpe-Jadran, kao sljednik Radne zajednice Alpe-Jadran (osnovane 1978. u Veneciji), obilježava 40. godišnjicu postojanja.

Opširnije

Konferencijska knjiga

Konferencijska knjiga koju će dobiti sudionici skupa sadrži sve potrebne informacije o programima, satnici predavanja, predavačima, kulturnom programu i izvođačima te o turističkom izletu.
Konferencijsku knjigu u PDF-formatu možete skinuti ovdje.

Opširnije

Mjesečnik KRESKO u PDF - formatu preuzmite ovdje!

KRESKO 12 / 2017. KRESKO 01 / 2018. KRESKO 02 / 2018. KRESKO 03 / 2018.
KRESKO 04 / 2018. KRESKO 05 / 2018. KRESKO 06 / 2018.