Društvo esperantista Bjelovara

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) je neprofitna udruga građana, koja nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na tradicijama prvog društva esperantista utemeljenog u Bjelovaru 17. travnja 1909. kao i Društva esperantista Tomo Vinković, koje je s radom prestalo 1992. godine. DEB je osnovan na osnivačkoj skupštini 10. rujna 2011. godine i danas broji 40 članova.

Opširnije

Godina 2019. u znaku 110. obljetnice

Susret „Esperantisti Bjelovara svome gradu” sedmi će se puta održati od 20. do 22. rujna 2019. godine, ovaj puta u znaku obilježavanja 110. obljetnice esperanta u Bjelovaru. Kako je poznato, prvo esperantsko društvo u Bjelovaru osnovano je 1909. godine pa je Upravni odbor predložio da se ova obljetnica obilježi bogatijim i kvalitetnijim programom.

Opširnije

Potpisivanje ugovora

Dana 19. studenoga 2018. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs i predsjednik Društva esperantista Bjelovara (DEB) Franjo Forjan potpisali su ugovor o financiranju aktivnosti DEB-a u tekućoj godini, temeljem kojega je županija dodijelila DEB-u sredstva za realizaciju međunarodne suradnje.

Opširnije

Gradnja Dokumentacijskog Esperantskog Centra

Dokumentacijski Esperantski Centar (DEC) iz Đurđevca jedna je od esperantskih organizacija s kojima Društvo esperantista Bjelovara već godinama intenzivno surađuje. DEC je i nacionalni esperantski arhiv za područje Hrvatske, koji se stvara već 40 godina i kojemu je zbog količine arhivske građe bilo potrebno osigurati prikladan smještaj, budući da je niz godina bio smješten u privatnoj kući.

Opširnije

Manifestacija „Esperantisti Bjelovara svome gradu” - izvješće

Društvo esperantista Bjelovara organiziralo je po šesti puta manifestaciju „Esperantisti Bjelovara svome gradu“, koja je održana 22. i 23. rujna 2018., kao prilog obilježavanju Dana grada i Dana bjelovarskih branitelja, u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović” Bjelovar.

Opširnije

Mjesečnik KRESKO u PDF - formatu preuzmite ovdje!

KRESKO 12 / 2017. KRESKO 01 / 2018. KRESKO 02 / 2018. KRESKO 03 / 2018.
KRESKO 04 / 2018. KRESKO 05 / 2018. KRESKO 06 / 2018.