Aktivnosti 2021.

DESETA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Društvo esperantista Bjelovara svoju je desetu redovnu godišnju skupštinu održalo 25. veljače 2021. godine u Vjeronaučnoj dvorani Župe svetog Antuna Padovanskog, Mihanovićeva ulica 6. Izvješće o radu, financijska sredstva i sredstva Nadzornog odbora za 2020. godinu, koji su predočeni skupštini, vidljivo je da je 2020., zbog pandemije koronavirusa, bila je najteža godina u posljednjih deset godina djelovana Društva. U tijeku godine, uz pomoć sredstava koja je odobrio Grad Bjelovar, održan je Osmi susret "Esperantisti Bjelovara svome gradu", ali sa smanjenim brojem sudionika, dok su ostali planirani programi uglavnom obustavljeni i preneseni 2021. godine.

Skupština je bez većih rasprava prihvatila sva izvješća upoznata da su već odobrena sredstva Bjelovarsko-bilogorske županije za dva projekta iz 2020. na kojima se radi, a koji će se završiti kraja rujna 2021.

Osim izvješća, usvojen je Plan i program rada za 2021. te financijski plan, kojim se prihodi i rashodi planiraju u iznosu od 40.500,00 kuna. Od aktivnosti predviđenih za 2021. godinu najznačajniji su projekti “Promocija esperanta među mladima” i “Željku Sabolu u spomen”. Prvi projekt za promociju promotivne kampanje i za promociju škole Bjelovarsko-bilogorske županije, u koju je uključeno i opremanje Društva elektroničkom opremom potrebnom za projekt, ali i za budućnost virtualne i on-line projekte, bez kojih se daljnji rad ne može provoditi. Drugim projektom se žele obilježiti 80. obljetnica rođenja i 30. obljetnica smrti hrvatskog pjesnika i nekadašnjeg člana Društva, Željka Sabola. Mrežne stranice Društva u 2021. godini bit će ogledalo rada Društva, au planu rada predviđeni su i drugi načini popularizacije esperanta (javni mediji, informativni ormarić u centru stupanj).

Plan i program rada te financijski plan jednoglasno su usvojeni, a na kraju skupštine je Društvo i više članova primilo poklone Dokumentacijskog esperantskog centra iz Đurđevca za financijske donacije kojima su pomogli nacionalni arhiv hrvatskih esperantista. Župa svetog Antuna, sa svojih strana, organizirala je domjenak sa svojim esperantske goste.Sredstva za dva projekta

U 2020. godini Društvo esperantista Bjelovara (DEB) javilo se na dva natječaja koja je raspisala Bjelovarsko-bilogorska županija.
Na javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju DEB je prijavio projekt “Promocija esperanta među mladima”, a na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije prijavljen je projekt “Željku Sabolu u spomen”.
Odluka o prihvaćanju obadva projekta zbog situacije s koronavirusom donesena je dosta kasno pa su ugovori potpisani krajem 2020. Za prvi projekt DEB-u je odobreno 15.000, a za drugi projekt 7.000 kuna. Projekti će biti provedeni u toku prvih devet mjeseci 2021. godine.
Prvim projektom predviđeno je tiskanje promotivnog materijala, održavanje radionica o esperantu za mlade te kupovina računala, printera, projektora i projekcijskog platna, a drugim projektom obuhvaćeno je prevođenje i objava antologijskih pjesama Željka Sabola na esperantu povodom osamdesete obljetnice rođenja i tridesete obljetnice autorove smrti.