PROVIZORA PROGRAMO

Ĉi tie prezentita programo estas nur orientiga kaj en ĝi certe okazos pluraj ŝanĝoj kaj kompletigoj. En ĝi ankoraŭ ne estas menciitaj multaj planitaj programeroj, ĉar ĉi-momente ili ne estas definitivaj. Ni atentigas la festivalanojn, ke pro la riĉeco de la festivala programo, pluraj programeroj devos okazi samtempe.

SABATO (la 5-an de aŭgusto 2017):
10h00
Antaŭfestivala ekskurso al Đurđevac (Malnova urbo, Galerio de Ivan Lacković Croata).
16h00
Malfermo de la ekspozicio Mia unua alfabetlibro en la Urba muzeo de Bjelovar.
18h00
Prezento de Oklingva medicina enciklopedia vortaro de Jozo Marević en la Hotelo Central.
19h00
Interkona vespero de partoprenantoj en la Hotelo Central.
DIMANĈO (la 6-an de aŭgusto 2017):
09h00
Solena inaŭguro en la Kulturdomo.
11h00
Komuna fotado de partoprenantoj ĉe la pavilono en la urba parko.
13h00
Esperanto-koncerto de Mikaelo Bronŝtejn en la Altlernejo.
14h00
Prezento de libro Fronto aŭ dorso de Julia Sigmond el Rumanio en la Altlernejo.
15h00
Projekcio de filmo Esperanto de Dominique Gautier el Francio en la Kultura kaj multmedia centro.
16h00
Prezento de libro Elektitaj Tekstoj pri Internacia Juro de Ivo Lapenna el Danlando en la Kultura kaj multmedia centro.
18h00
Sankta Meso en Esperanto en la katedralo de Sankta Teresa de Ávila.
19h00
Koncerto de religiaj kantoj de Neven Mrzlečki en la katedralo de Sankta Teresa de Ávila.
20h00
Nacia koncerto Bjelovar per koro kantas en la urba parko, en kiu partoprenas urbaj kaj regionaj kultur-artaj societoj.
LUNDO (la 7-an de aŭgusto 2017):
10h00
Ronda tablo pri la festivala temo Kultura kunfandiĝo de la multetna Eŭropo en la Altlernejo.
11h00
La 5-a Deklamkonkurso en la Altlernejo.
14h00
Esperanto-koncerto de Neven Mrzlečki en la Altlernejo.
15h00
Foiro de ideoj en la Altlernejo.
16h00
Koncerto de eŭropa muziko de la franca duo Françoise-Dédé en la Altlernejo.
19h00
Prezento de la Esperanta traduko de la romano La nigra patrino tero de Kristian Novak en la Popola biblioteko Petar Preradović.
20h00
Internacia koncerto por bjelovaranoj kun partopreno de Mikaelo Bronŝtejn el Rusio, Neven Mrzečki el Zagrebo, duo Françoise-Dédé el Francio kaj pola trio Frey-Lech.
MARDO (la 8-an de aŭgusto 2017):
10h00
Malfermo de pentraĵekspozicio Azia paletro de la korea pentristo Ho Song en la Urba muzeo.
11h00
Koncerto de pola trio Frey-Lech en la atrio de la Urba muzeo.
13h00
Ni lernu la kroatan, mallonga lingvokurso de Marija Jerković el Zagrebo en la Altlernejo.
15h00
Prezento de infanlibro Tikiriki Tok el Strobilo de la israela aŭtorino Luiza Carol.
16h00
Tomasz Chmielik el Pollando prezentas literaturan kunlaboron de kroataj kaj polaj esperantistoj en la Altlernejo.
MERKREDO (la 9-an de aŭgusto 2017):
09h00-19h00
Tuttaga pikniko en Veliki Grđevac kun vizito al Centro Mato Lovrak.
ĴAŬDO (la 10-an de aŭgusto 2017):
09h00-19h00
Tuttaga ekskurso al Zagrebo, Stubica kaj Kumrovec.
VENDREDO (la 11-an de aŭgusto 2017):
09h00-19h00
Tuttaga ekskurso al Varaždin kaj Trakošćan.
SABATO (la 12-an de aŭgusto 2017):
09h00
Adiaŭo.