Prijava

 
Izaberi spol: Muško Žensko
 
 
Da li ste suglasni da se Vaša adresa objavi na javnom popisu prijavljenih?
Da Ne
 
Izaberi kategoriju prijave:
A-zemlja B-zemlja Hrvat Omladinac/invalid Član obitelji
 

Shvaćam da prijava važi tek nakon uplate cjelokupne kotizacije.

Doniram Mjesnom Festivalskom Odboru €.
Cjelokupni iznos plaćam

Na račun Društva Esperantista Bjelovara kod UEA: bjes-e,
uz naznaku "kotizacija za INTER-FEST 2017".

Na račun Društva Esperantista Bjelovara u eurima kod Erste & Steiermarkische bank,
IBAN: HR1224020061100615259.
Ukoliko plaćate putem banke, obavezno izvršite uplatu svih bankarskih troškova!

(SAMO ZA HRVATE) na račun Društva Esperantista Bjelovara u kunama kod Erste & Steiermarkische bank, IBAN: HR1224020061100615259.
Na drugi način
 

Kotizacija

Period prijave Do kraja 2016. Do 31. 3. 2017.
A-zemlje (u eurima) 30 40
B-zemlje (u eurima) 20 27
Hrvati (u kunama) 150 200
Dnevna karta (u kunama) 40 40
Povlaštena koticija 50% 50%
Period prijave Do 30. 6. 2017. Nakon 30. 6. 2017.
A-zemlje (u eurima) 45 50
B-zemlje (u eurima) 30 33
Hrvati (u kunama) 225 250
Dnevna karta (u kunama) 40 40
Povlaštena koticija 50% 50%

A- zemlje: Sve zemlje osim onih spomenutih pod B.

B-zemlje: Bivše socijalističke zemlje istočne Europe, zemlje Latinske Amerike, Afrike i Azije (osim Izraela, Japana i Republike Koreje).

Dnevna karta: djelomično prisustvovanje tijekom jednog ili dva dana.

Povlaštena kotizacija: za mlade do 25 godina starosti, invalide i članovi obitelji.

Kotizacije u eurima molimo da uplatite na UEA-konto Društva Esperantista Bjelovara: bjes-e. Ukoliko plaćate putem banke, obavezno podmirite sve bankovne troškove!

Hrvati plaćanja vrše u kunama na bankovni račun Društva Esperantista Bjelovara, HR1224020061100615259.

Kotizacija ne uključuje nijedan oblik osiguranja. Za putno, zdravstveno ili druge oblike osiguranja svaki sudionik se treba osobno pobrinuti.

Kotizacija ne uključuje troškove izdavanja vize. Ako trebate vizu, osobno se obratite diplomatskim predstavništvima Hrvatske. Mjesni Festivalski Odbor ne može dati nikakve garancije za tražitelje viza.

Kotizacija ne uključuje smještaj, prehranu, troškove izleta i druge nespomenute troškove. Informacije o narudžbi raspoloživih usluga svaki prijavljeni sudionik će primiti u Drugom biltenu. Po pitanju posebnih potreba ili informacija obratite se izravno Mjesnom Festivalskom Odboru: esperanto.bjelovar@gmail.com

Uplaćena kotizacija se ne vraća, ali se može prenijeti na drugu osobu. Ukoliko postoji razlika u kategoriji ili periodu prijave, sudionik će razliku naknadno nadoplatiti.