GRAVA INFORMO!

INTERKONA VESPERO okazos unu tagon antaŭ la oficiala inaŭguro, sabaton la 5-an de aŭgusto 2017 je la 18h00 en la Hotelo Central. Prezo (kun inkluzivita solena vespermanĝo): 100,00 kunaoj (=13,50 eŭroj).

PRI LA FESTIVALO INTER-FEST

INTER-FEST (= Internacia Festivalo) estas novtipa Esperanta kultura festivalo, kiu celas fariĝi rekonata eŭropa Esperanto-aranĝo kun vasta gamo da programoj, kiuj al neesperantista publiko prezentos praktikan uzeblon de Esperanto kaj pere de tio instigos ĝian lernadon kaj instruadon.

INTER-FEST volas intensivigi la Esperantan kulturkreadon kaj levi la prestiĝon de Esperanto en la kultura kampo. La programoj de INTER-FEST inkluzivos diversajn branĉojn de literaturo, teatro, muziko, filmo, sporto, klerigo, lingvolernado, interkultura interŝanĝo, turismo kaj aliaj aktivecoj, kiuj efektiviĝos per prelegoj, diskutrondoj, seminarioj, koncertoj, prezentaĵoj, konkursoj, sportaj eventoj, kolokvoj, ekspozicioj ktp.

PLI DETALE

Pli detalajn informojn pri INTER-FEST vi povas legi ankaŭ en la Dua bulteno, trovebla ĉi tie.

DUA BULTENO

LOĜADO

 

La partoprenantoj de INTER-FEST loĝos en la nova Domo de mezlernejaj lernantoj, Hotelo Central aŭ privataj apartementoj. Mendi loĝadon oni povas per mendilo aŭ per retmesaĝo al:
esperanto.bjelovar@gmail.com

DOMO DE MEZLERNEJANOJ

Plena pensiono (kun inkluzivitaj tri manĝoj tage) en Domo de lernantoj kostas 250,00 kunaojn (33,50 eŭrojn) po tago kaj po persono, respektive 1.750,00 kunaojn (235,00 eŭrojn) por la tuta festivala semajno. Ĉiu ĉambro konsistas el du dormejoj kun po du litoj kaj propraj duŝejo kaj necesejo.

PLI DETALE
Hotelo Central

Loĝado en la Hotelo Central kostas inter 370,00 kaj 535,00 kunaojn (50,00 ĝis 72 eŭrojn). Ĉi tiu loĝkategorio ne inkluzivas manĝojn.PLI DETALE
PRIVATAJ LOĜEJOJ

Loĝado en laprivataj apartementoj ĉirkaŭ 150,00 kunaojn (20,00 eŭrojn) po tago kaj persono . Ĉi tiu loĝkategorio ne inkluzivas manĝojn.


PLI DETALE

ORGANIZANTOJ

AŬSPICIANTOJ

Estimataj gastoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora

La Departemento Bjelovar-Bilogora estas unu el ok historiaj departementoj, kiuj heredis la identecon de la kroata popolo en la meza parto de kontinenta Kroatio. En tiu regiono kulturaj monumentoj atestas pri la vivo ankoraŭ en paleolitiko. En la malkvietega mezepoko la loĝantaro defendis ĝin kontraŭ Turkoj, kaj atestis la formiĝon de civila Kroatio. Ne gravas ĉu ni parolas pri Bilogoro, Moslavino aŭ Papuko, kiuj estas konsistigaj partoj de la Departemento, la agrikultura produktado ĉie estas la bazo de la ekonomio. Nia Departemento okupas la trian lokon en Respubliko Kroatio laŭ valoro de sia produktado. Rezulte de la enradikiĝinta agrikultura tradicio, foiroj en ĉi tiu regiono okazadas dum multaj jarcentoj. La historian tradicion de foiroj ni transformis al nuntempe unika kaj specialigita agrikultura foiro. Plimultiĝas ekonomiaj aranĝoj, per kiuj ni daŭrigas la tradicion, kaj la nematerian heredaĵon ni diskonigas per aro da kulturaj manifestacioj.
En la Departemento Bjelovar-Bilogora vivas preskaŭ 120.000 loĝantoj (laŭ la censo de 2001). Averaĝe je unu kvadratkilometro loĝas nur 45 homoj. Pro tio restas sufiĉe da spaco por ĉiuj, kiuj rekonas nin kiel „sian ŝancon“.
Ni bonvenigas ankaŭ la esperantistan kulturan festivalon, kaj ni malfermas la pordon de la Departemento Bjelovar-Bilogora al vi! Ni montros al vi niajn plej valorajn vidindaĵojn, pro kiuj ni fieras, kaj kiuj faras nin unikaj. Ĉion ĉi ni volonte dividos kun vi, kaj kun ĉiuj aliaj, kiuj trovos intereson por gaste viziti nin.
Bonvenon en la Departementon Bjelovar-Bilogora!

Placeholder image

La departementestro
Damir Bajs, diplomita juristo
Placeholder image

La urbestro de Bjelovar
Antun Korušec
diplomita politologo
Estimataj kaj karaj geesperantistoj

Bjelovar estas la ĉefurbo kaj sidejo de la Departemento Bjelovar-Bilogora kaj Diocezo Bjelovar-Križevci. Fondita de la imperiestrino Maria Theresia en 1756, Bjelovar ĉiam apartenis al Mez-Eŭropo pro siaj kulturo, religio, tradicio kaj vivkutimoj. Nuntempe en la urbo vivas iom pli ol 40.000 loĝantoj. Ĝi estis la unua kroata urbo, kiu ricevis la BFC-atestilon kiel medio favora al entreprenistoj, kaj la magazino “Forbes” proklamis ĝin unu el la dek plej dezirindaj urboj por vivi kaj labori en Kroatio. Bjelovar sukcese evoluigas sian vizion, en kiu ĝi volas esti loko kun sukcesa produktado, novaj teknologioj kaj tutviva edukado, kaj samtempe loko de turismo, sano, kulturo kaj sporto.
Mi rememorigas vin, ke en 2011 en Bjelovar okazis la tre sukcesa 9-a kongreso de kroataj esperantistoj. Tiujare ni festis la centjariĝon de la traduko de “La trezoro de l’ oraĵisto”, la romano de August Šenoa, kiun Esperantigis Bjelovarano Fran Kolar Krom. En 2017 Bjelovar solenos la 108-an datrevenon de la Esperanto-societo, fondita en 1909. Pro tio mi tre ĝojus, ke ĝuste Bjelovaron vi elektis por la kultura festivalo INTER-FEST.
En Bjelovar vivas bonaj, laboremaj kaj noblaj homoj. Ni deziras kaj scipovas esti bonaj gastigantoj. Agrable kunvenante en nia urbo, vi certe trovos multajn interesaĵojn kaj vidindaĵojn.
Tutkore mi invitas vin al nia pura, ordema kaj verda urbo.
Dankon kaj bonvenon al Bjelovar!


LOKA FESTIVALA KOMITATO (LFK)

 

Placeholder image

Franjo Forjan, prezidanto
Marija Jerković, vicprezidanto
Josip Pleadin, sekretario
Zdenka Polašek, kasisto

Grozdana Grubišić-Popović, komitatano
Nenad Margetić, komitatano
Željko Saks, komitatano
Damir Matašin, komitatano
Mirjana Saks, komitatano

Berislav Rubčić, komitatano
Jasna Piščević, komitatano
Ljerka Stilinović, komitatano
Slavica Lovrin, komitatano
Roberto Maglica, komitatano